• Uczestniczka Olimpiady

Neuroróżnorodni - dajmy głos osobom neuroatypowym


Nasz projekt ma na celu zwiększenie świadomości o zjawisku neuroróżnorodności, szczególnie wśród osób związanych ze szkolnictwem wyższym. Chcemy stworzyć platformę, poprzez którą stanowisko osób neuroatypowych (NA) zyska rozgłos, szacunek i zrozumienie.

Pragniemy zmienić jednostronny dyskurs, który widzi odmienności neurologiczne (ADHD, autyzm, dysleksja itp.) jako zaburzenia i mówi jedynie o trudnościach z nich wynikających. Doceniając bariery systemowe i świadomościowe czyhające na osoby NA w społeczeństwie, chcemy pokazać także tę drugą stronę medalu - czyli wszystko to, co w neuroróżnorodności jest piękne, potrzebne i ważne. Chcemy dokonać tej zmiany świadomościowej poprzez serię rzetelnych publikacji w mediach społecznościowych, prasie, jak i poprzez materiały dystrybuowane do uczelni i szkół. Zależy nam na tym, żeby nasz projekt miał charakter partycypacyjny - to znaczy, żeby zaangażować jak najszersze grono osób NA w proces tworzenia naszej reklamy społecznej.


Kim są beneficjenci naszego projektu?

Beneficjentami będą zarówno osoby neurotypowe, które dzięki naszej reklamie dowiedzą się o innych sposobach funkcjonowania mózgu (neuroatypowości), jak i osoby neuroatypowe, dla których nasza kampania będzie okazją do pogłębienia wiedzy o swojej neuroróżnorodności oraz miejscem do dzielenia się swoimi historiami.


Plany na przyszłość: - udział w pięciodniowej konferencji (ShipCon, “Identifying Barriers to Learning – A Special Educational Needs Masterclass”) przez członków naszego zespołu; - przekształcenie projektu w NGO; - stworzenie strony internetowej projektu; - organizacja większej ilości warsztatów, live'ów, postów o neuroatypowości samodzielnie oraz przy współpracy z partnerami; - długofalowa działalność.


Kontakt - email: neuroroznorodni@gmail.com

- social media: Facebook i Instagram


Weronika Tomiak

 

Autorami wpisów w zakładce "Projekty" są uczestnicy olimpiady - nie jesteśmy odpowiedzialni za ich treść.

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie